جزیره کیش ـ بلوار دریا
۰۷۶-۴۴۴۲-۰۸۵۸

رده‌های عضویت در باشگاه مشتریان وفادار


درباشگاه مشتریان، به طور کلی سه رده عضویت تعریف شده است که به هر رده، مزایای متفاوتی تعلق می‌گیرد. این رده‌ها عبارتند از: - رده طلایی - رده نقره‌ای - رده آبی

در ابتدای عضویت، همه اعضا در رده آبی قرار دارند. به مرور با افزایش و جمع امتیازات، رده عضویت شما، بالاتر خواهد رفت و میزان تخفیفی که دریافت می‌کنید، بیشتر خواهد شد و مزایای بیشتری دریافت خواهید کرد.

توجه کنید که به اعضایی که در هنگام حضور در هتل، با تکمیل فرم‌های کاغذی، پیش ثبت‌نام کرده‌اند، به دلیل آن که در مهمان هتل بوده‌اند، امتیاز هدیه ویژه‌ای تعلق می‌گیرد.