جزیره کیش ـ بلوار دریا
۰۷۶-۴۴۴۲-۰۸۵۸

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید


در باشگاه مشتریان، می‌توانید انتقادها، پیشنهادها، نظرها و انتظارات خود را با ما در میان بگذارید و در بهبود خدمات هتل و باشگاه مشتریان وفادار مشارکت داشته باشید.

به خاطر داشته باشید که این شما هستید که از خدمات هتل استفاده می‌کنید و هدف ما کسب رضایت خاطر شماست. پس به ما اعلام نمایید که ارزیابی شما، از خدمات هتل چگونه است و چطور می‌توانیم رضایت خاطر بیشتری برای شما ایجاد کنیم.

شما عضو باشگاه مشتریان هستید و قرار است باز هم در هتل اقامت کنید. پس با مشارکت و بیان نظرات خود، ما را یاری کنید تا بتوانیم بهترین خدمات را به شما ارائه دهیم.