جزیره کیش ـ بلوار دریا
۰۷۶-۴۴۴۲-۰۸۵۸

شرایط عضویت و استفاده از باشگاه مشتریان وفادار


اگر در سنی هستید که می‌توانید هتل رزرو کنید، پس می‌توانید عضو باشگاه مشتریان وفادار هتل بشوید.

دریافت خدمات و بهره‌گیری از مزایای عضویت، منوط به واقعی و درست بودن مشخصات شما (نام و نام خانوادگی و کد ملی) است. در صورتی که در هر مرحله مشخص شود که مشخصات شما واقعی نیست، عضویت و امتیازات شما باطل می‌شود.

توجه کنید که برای برخورداری و کسب امتیازات باشگاه مشتریان، الزاما باید عضو باشگاه باشید و از طریق لینک ورود کاربران به سامانه وارد شوید، در غیر این صورت، از آنجا که هویت شما توسط سامانه احراز نگردیده، به عنوان بازدیده کننده عمومی سایت در نظر گرفته می‌شوید و هیچگونه امتیازی برای رزرو شما در نظر گرفته نمی‌شود و متاسفانه، تغییر و تبدیل آن ممکن نیست.

در طول زمان، شیوه اعطای امتیازات و ارزش آن‌ها، نوع خدمات باشگاه به عموم اعضا یا رده خاصی ممکن است تغییر کند و افزایش یا کاهش یابد. در هر تغییر، خواهیم کوشید تا منافع و رضایت عموم ذی‌نفعان در نظر گرفته شود. در هر صورت، هدف ما، کسب رضایت شماست.